CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC

Địa chỉ:Tổ 1A, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hotline : (84) – 0203 2229777

Email: dichvukythuatdienluc@gmail.com

Liên Hệ